main top
search box
search boxIgeotest
http://www.igeotest.ad/
Description:L'empresa IGEOTEST Andorra inicia la seva tasca empresarial al Principat al 1997, i va treballar els anys 1997 i 1998 amb col.laboració d' IGEOTEST Girona realitzant tasques de prospecció del subsòl i redacció d'estudis geotècnics. En el decurs del 1999 IGEOTEST Andorra amplia el seu àmbit d'actuació en realitzar estudis d'impacte ambiental i de risc geomorfològic. Donada la creixent demanda d'aquesta tipologia d'estudis IGEOTEST Andorra crea un departament específic (DRYAS) per a l'estudi del medi natural des del seu vessant de risc i mediambiental.
Data d'alta:November 14, 2013 11:35:04 AM
Nombre de Hits:1
main