main top
search box
search boxObservatori social
http://www.observatorisocial.ad
Description:Degut a la mida del país y per optimitzar recursos, el Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge i en Centre de Recerca Sociològica de l’IEA, han dissenyat aquest observatori social, amb diferents branques i amb la flexibilitat necessària per encabir el major nombre de problemàtiques.
Data d'alta:March 13, 2009 02:30:56 PM
Nombre de Hits:2
main